نوشته‌هایی با برچسب "شاد بودن"

شاد بودن را بیاموزیم شاد بودن را بیاموزیم

بسیاری معتقدند که شاد بودن قواعد مشخصی ندارد. اما با کمال احترام باید بگوییم که اینطور نیست و اگر هر روز این شعارها را ملکه ذهن خود کنید، لذت یک زندگی شاد را خواهید چشید. 1. سعی می کنم تحت هر شرایطی با دیگران مهربان باشم. 2. شکرگزاری را هیچ گاه فراموش نمی کنم. 3. زندگی را بی هیچ افسوسی زندگی خواهم کرد. 4. اجازه نمی دهم چیزی به من تحمیل شود. 5. همیشه سعی می کنم ماجرا را از زاویه دیگری نیز بنگرم. 6. سعی می کنم خنده رو باشم. 7. به طور مداوم به اطرافیانم یادآوری می کنم که چقدر و چرا دوستشان دارم. 8. هر روز به ظاهر خود توجه می کنم، ظاهر خوب

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه