نوشته‌هایی با برچسب "آشنایی با زبان بدن"

 آشنایی با زبان بدن دلواپسان! آشنایی با زبان بدن دلواپسان!

آشنایی با زبان بدن دلواپسان!. هر روز افراد بسیاری را می‌بینیم که استرس زیادی را تحمل می‌کنند. آنها گاهی این استرس را به اطرافیان خود نیز منتقل می‌کنند. این آدم‌ها اسم‌شان دلواپسان است! در این شماره به کمک سیدعلی دربانی، کارشناس ارشد مشاور خانواده در مورد زبان بدن و شناخت این افراد برای‌تان می‌گوییم. تعریف دلواپسی و استرس. استرس حالتی است که شما در واکنش به فشار دنیاى بیرون (مدرسه، محیط کار، خانواده، دوستان و . . . ) یا دنیای درون (تمایل به موفقیت، میل به پذیرفته شدن و ترس . . . ) احساس مى‌کنید. به عبارت‌ دیگر به واکنش‌های فیزیکی‌، ذهنی

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه