نگار، دختربچه دو ساله ای بود که به علت ضرب و شتم پدرش دچار مرگ مغزی شد. کودک دوساله ایرانی که در قطعه نام آوران بهشت زهرا آرام گرفت نگار دوساله که از سوی پزشکان معالج امیدی به زنده ماندنش نبود با رضایت مادرش دو کلیه و کبدش را در بیمارستان مسیح دانشوری تهران به بیماران نیازمند اهدا کرد. نکته جالب این اتفاق این بود که پیکر نگار در قطعه نام آوران بهشت زهرا (س) آرام گرفت. کودک 2 ساله به علت ضرب و شتم پدرش دچار مرگ مغزی شد-1. کودک 2 ساله به علت ضرب و شتم پدرش دچار مرگ مغزی شد-2. کودک 2 ساله به ع ...

 نگار، دختربچه دو ساله ای بود که به علت ضرب و شتم پدرش دچار مرگ مغزی شد.

کودک دوساله ایرانی که در قطعه نام آوران بهشت زهرا آرام گرفت

نگار دوساله که از سوی پزشکان معالج امیدی به زنده ماندنش نبود با رضایت مادرش دو کلیه و کبدش را در بیمارستان مسیح دانشوری تهران به بیماران نیازمند اهدا کرد.

نکته جالب این اتفاق این بود که پیکر نگار در قطعه نام آوران بهشت زهرا (س) آرام گرفت.

1_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy.jpg

کودک 2 ساله به علت ضرب و شتم پدرش دچار مرگ مغزی شد-1

2_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy.jpg

کودک 2 ساله به علت ضرب و شتم پدرش دچار مرگ مغزی شد-2

3_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy.jpg

کودک 2 ساله به علت ضرب و شتم پدرش دچار مرگ مغزی شد-3

4_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy.jpg

کودک 2 ساله به علت ضرب و شتم پدرش دچار مرگ مغزی شد-4

5_copy_copy_copy.jpg

کودک 2 ساله به علت ضرب و شتم پدرش دچار مرگ مغزی شد-5

6_copy_copy_copy_copy.jpg

کودک 2 ساله به علت ضرب و شتم پدرش دچار مرگ مغزی شد-5

7_copy_copy_copy_copy_copy_copy.jpg

کودک 2 ساله به علت ضرب و شتم پدرش دچار مرگ مغزی شد-6

8_copy_copy.jpg

کودک 2 ساله به علت ضرب و شتم پدرش دچار مرگ مغزی شد-7

9.jpg

کودک 2 ساله به علت ضرب و شتم پدرش دچار مرگ مغزی شد-8

 

منبع: جام نیوز/ تسنیم

 

 

 

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه