تاحالا خروس واقعی با موهای فرفری دیده بودید؟

مجموعه : گالری عکس های دیدنی و جالب

تاحالا خروس واقعی با موهای فرفری دیده بودید؟

تاحالا خروس واقعی با موهای فرفری دیده بودید؟
خروسی در استان هنان در مرکز چین دیده شده که با همه آنهایی که ما دیده ایم تفاوت دارد.
این خروس اکنون به یک ستاره مشهور تبدیل و باعث شهرت روستای خود شده است. پرهای این پرنده، بر خلاف بقیه هم-نوعانش، فرفری است!
این خروس، در کنار بقیه مرغ و خروس های این خانواده زندگی می کند.
 
تاحالا خروس واقعی با موهای فرفری دیده بودید؟
 
تاحالا خروس واقعی با موهای فرفری دیده بودید؟
 
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه