خوردن مغز و دانه های خراب ناراحتی گوارشی ایجاد می کند. اما چگونه می توان از فاسد شدن مغز میوه و دانه جلوگیری کرد؟


مغز میوه عمر مفید محدودی دارد و از آن جا که حاوی میزان زیادی روغن است با قرار گرفتن در معرض حرارت، نور و اکسیژن، فاسد می شود، بو می گیرد و روغن پس می دهد. خوردن مغز و دانه های خراب ناراحتی گوارشی ایجاد می کند. اما چگونه می توان از فاسد شدن مغز میوه و دانه جلوگیری کرد؟

_ تازه و به اندازه مصرف خریداری کنید.

_ خام و کامل خریداری کنید. خرد شدن یا تفت دادن باعث فسادپذیری بیشتر مغزها می شود.

_ مغزها را در ظرف در بسته قرار دهید.

_ در دمای پایین و مکان تاریک از آن نگهداری کنید.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه