اصرار بیمار برای تجویز آنتی بیوتیک و مقاوم شدن بدن به آنتی بیوتیک


اصرار بیمار برای تجویز آنتی بیوتیک و مقاوم شدن بدن به آنتی بیوتیک

محققان می گویند، تقریبا نیمی از پزشکان عمومی اعتراف می کنند که برای خلاص شدن از دست بیماران سمج برای آن ها آنتی بیوتیک تجویز می کنند. در ۴۵درصد از موارد، پزشکان خانواده، با این که آنتی بیوتیک را در معالجه کردن بیماری لازم نمی دانند، آن را به دلیل اصرار بیمار تجویز می کنند.

به نقل از سایت «Prevention» و به گفته پزشکان، در صورت تجویز نکردن آنتی بیوتیک، بیمار به پزشک دیگری مراجعه می کند و این در حالی است که محققان از مقاوم شدن انسان ها به آنتی بیوتیک بیم دارند. سالانه در کشور انگلستان پزشکان عمومی ۳۵میلیون نسخه حاوی آنتی بیوتیک برای بیماران می پیچند، که از سال ۲۰۰۰ این مقدار ۳۰درصد افزایش یافته است.

سالانه نیز ۵هزار نفر به علت عفونت های مقاوم به آنتی بیوتیک در این کشور جان خود را از دست می دهند. هر چه مصرف آنتی بیوتیک بیشتر باشد، مقاومت باکتریایی نیز افزایش می یابد.

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه