با تکنیک زیر به آسانی گل های بنفشه زیبایی بدوزید.


روبان زرد را روی قسمت طولش تا بزنید این جوری یک مربع با طول و عرض مساوی به دست می آید مربع را روی قطرش تا بزنید تا به شکل مثلث شود!
سه گوشه مثلث را بهم برسانید و جمع کنید.
آموزش تصویری دوختن گل بنفشه - تصویر 1

با چسب حرارتی این قسمت را بچسبانید.
آموزش تصویری دوختن گل بنفشه - تصویر 2

از روبان بنفش و مشکی هم همین تکه را بسازید فقط مثلث مشکی کوچکتر و روی مثلث بنفش قرار می گیرد.
آموزش تصویری دوختن گل بنفشه - تصویر 3

به این شکل!
آموزش تصویری دوختن گل بنفشه - تصویر 4

این هم پرچم بنفشه است!
آموزش تصویری دوختن گل بنفشه - تصویر 5

پرچم را وسط گل بچسبانید.
آموزش تصویری دوختن گل بنفشه - تصویر 6

با سه گلبرگ بنفش و دو گلبرگ زرد بنفشه را بسازید!
آموزش تصویری دوختن گل بنفشه - تصویر 7
آموزش تصویری دوختن گل بنفشه - تصویر 8
آموزش تصویری دوختن گل بنفشه - تصویر 9گردآوری : گروه سبک زندگی سیمرغ
www.seemorgh.com/lifestyle
منبع : 1doost.comنظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه